Zatrudniłeś kobietę w ciąży - od pierwszego dnia pracy zbieraj dowody zatrudnienia

Autor: Paweł Lechowski 1/5/2010 6:33:00 PM Ilość odsłon: 33096 Kategoria: Zatrudnienie kobiety w ciąży

 

Sprawa znaleziona w internecie:

http://www.money.pl/forum/temat,44,1976074,1976074,15,0,sprawa;sadowa;z;zusem.html
 

Chciałbym prosić o pomoc.

Może znajdzie się na forum ktoś kto zna się na prawie.

Mój problem to, jak mam wygrać z sądem.

Nie chcę poddać się bez walki  z ZUSem

Moja narzeczona i mój tata mają sprawę w sądzie z ZUSem. Jest wyrok o odebraniu
świadczeń socjalnych dla mojej dziewczyny podczas macierzyńskiego.
Czyli będziemy musieli zwrócić całe macierzyńskie..
Mi się wydaje, że sprawa jest do wygrania, ZUS opiera się tylko na DOMYSŁACH.

Chodzi o to, że ZUS zarzuca nam, że mój tata zatrudnił moją Narzeczoną
w 5 miesiącu ciąży. Jest wyrok, teraz odwołanie do sądu wyższej instancji..
Czy ktoś wie czy na tym etapie będzie teraz przysługiwał obrońca? Ewentualnie czy mozna
wynająć?

Sąd argumentuje swój wyrok tym, że tata zatrudnił moja dziewczynę, w czasie gdy nie miał

zatrudnionego żadnego pracownika i gdy przeszła na macierzyńskie, też nikogo nie

zatrudnił.
Przed zatrudnieniem mojej dziewczyny moja mama była w szpitalu i są papiery na dość ciężką

chorobę. Moja mama nie mogła pracować i pomagać tacie.
Zatrudnienie mojej dziewczyny odbyło się baz żadnego uszczerbku w papierach,
wszystkim zajęło się biuro rachunkowe.

ZUS tylko DOMNIEMUJE, że umowa była fikcyjna. Prawnie moja dziewczyna została zatrudniona

w 100% z procedurą.

Na jakiej podstawie mam być wyrok jeśli ZUS prawnie podpiera się tylko swoimi domysłami?
I domniemuje..

 

 

Szczególnie podejrzane są umowy zawierane między bliskimi.
W wyroku z 19 września 2003 r. (II UK 41/03) SN orzekł, że rzeczywisty charakter pracowniczego zatrudniania osób bliskich pracodawcy wymaga nie tylko stwierdzenia braku dodatkowych zakazów do ich zatrudniania w stosunku pracy, ale rygorystycznych ustaleń i przekonującej oceny, że zostały spełnione warunki do podjęcia zatrudnienia, a także że miało miejsce rzeczywiste wykonywanie przez osobę bliską obowiązków o cechach kreujących zobowiązania pracownicze. W tej sprawie matka zatrudniła w swojej firmie ciężarną córkę. Sąd uznał pozorność umowy. Przypomnijmy, że oznacza to, że jest ona nieważna i nie wywołuje żadnych skutków (art. 58 kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 k.p.). Podobnie było u ciężarnej, która zatrudniła się w małym sklepie ojca i w krótkim czasie zaczęła korzystać z zasiłków (II UK 467/03). Jednak w innym wyroku Sąd Najwyższy uznał (ciężarna podpisała umowę z bratem teściowej na wykonywanie obowiązków gosposi domowej), że pracownikowi i pracodawcy nie można przypisać działania w celu obejścia ustawy, jeśli na podstawie umowy o pracę były rzeczywiście wykonywane obowiązki i prawa z niej płynące (wyrok z 25 stycznia 2005 r., II UK 141/04). Nawet gdy cel umowy dyktowany jest wyłącznie chęcią uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zawieranie przez kobiety w zaawansowanej ciąży umów o pracę dla uzyskania pełnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu macierzyństwa i krótki okres ich zatrudniania może uzasadniać poczucie nadużywania prawa, ale nie jest to jego obchodzenie. Obejściem prawa jest natomiast zamiar nawiązania stosunku ubezpieczenia bez rzeczywistego wykonywania pracy (zob. "Rz" z 14 września 2005 r).
Zatrudniłeś kobietę w ciąży – zbieraj dowody, na to że wykonuje pracę:
- lista obecności
- fotografie dnia pracy   
- zeznania świadków
- inne dowody potwierdzające pracę  np. maile, bilingi itp.
Najlepiej weź pudełko po butach i tam wkładaj wszystko co może potwierdzić pracę kobiety w ciąży.
 

 Ilość odsłon:7928726