Obecny system organizacyjny ubezpieczeń

Autor: Paweł Lechowski 12/17/2009 6:56:00 PM Ilość odsłon: 19807 Kategoria: system ubezpieczeń

Obecny system ubezpieczeń społecznych w Polsce jest wynikiem ewolucji rozwiązań organizacyjnych opartych na wzorach niemieckich, anglosaskich i radzieckich. Wielokrotnie następowały zmiany celów.  W istniejące jednostki organizacyjne  wtłaczano nowe zadania. Doprowadziło to do nadmiernego obiegu spraw, biurokratycznego przerostu i innych  patologii organizacji.  Ustawa z dnia 13 października 1998 r, o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. , Nr 11 poz. 74 ze zm.) stanowi, że zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą wykonują: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, otwarte fundusze emerytalne, zakłady emerytalne, zakłady emerytalne i płatnicy składek. c.d.n.


 Ilość odsłon:7649381