Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dużą skalę oszukuje obywateli nadużywając sankcji

Autor: Paweł Lechowski 12/28/2017 3:12:00 PM Ilość odsłon: 40457 Kategoria: Portal

    Jest to opowieść o tym jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dużą skalę oszukuje obywateli nadużywając sankcji pod nazwą opłata dodatkowa.

   Opłata dodatkowa to nic innego jak odsetki za okres, za który kwota przekazywanej składki do otwartego funduszu emerytalnego nie została przekazana. Przekazanie składki do ofe przez Zakład następuje nie później niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania składki. Jeśli dokumentów płatnik nie przesłał lub są wadliwe to ZUS ma 30 dni na zawiadomienie płatnika o tym fakcie.     

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych celowo wprowadza swoich klientów w błąd. Wysyła im decyzje wymierzające kwotę opłaty dodatkowej, wiedząc, że z jego strony nie została dopełniona odpowiednia procedura. Chodzi o  zawiadomienie płatnika o nieprzekazaniu lub błędnym przekazaniu błędnego dokumentu  w terminie 30 dni. Takie zawiadomienie płatnika składek przez ZUS  jest bezwzględnym warunkiem do wymierzenia dodatkowej opłaty.  

 

Chcesz wiedzieć więcej?

 

1.     Pismo ZUS o wszczęciu postępowania w sprawie opłaty  dodatkowej

2.     Pismo o wystawionych decyzjach o opłacie dodatkowej

3.     Przykładowa decyzja dotycząca opłaty dodatkowej

4.     Formularz odwołania od decyzji o opłacie dodatkowej

5.     Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na odwołanie

6.     Pismo  sądowe o wspólnym rozpoznaniu

7.    Pismo sądowe z wezwaniem do stawiennictwa  

8.    Pismo przygotowawcze do sądu okręgowego

9.    Pismo odwołującego zawierające ustosunkowanie się do głównego argumentu ZUS

10.  Wyrok z dnia 16 marca 2017 r.

11.    Uzasadnienie wyroku z dnia 16 marca 2017 r.

12.     Apelacja  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

13.   Termin rozprawy apelacyjnej, na której oddalono   apelacje ZUS

 

 

      Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z dnia 3 marca 2011 r

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 3612). 
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Barbara Bartuś (PiS).
Projekt ma na celu likwidację nieracjonalnego instrumentu karania płatników składek, którzy popełnili błąd w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Komisja przyjęła sprawozdanie w którym wnosi o odrzucenie ww. projektu.
Sprawozdawca poseł - Domicela Kopaczewska (PO).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Marek Bucior. 

  Stenogram z posiedzenia  Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z dnia 3 marca 2011 r. 

  Uzasadnienie do projektu zmany ustawy w celu  likwidacji nieracjonalnego karania płatników składek 

 

 

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zaproszenie do Sądu (odsłon: 347348)

 Ilość odsłon:8027949