Separatyści emerytalni robią porządek z ZUSem

Autor: Paweł Lechowski 5/8/2014 5:45:00 PM Ilość odsłon: 110436 Kategoria: Portal

  Po wyroku TS, który uznał, że podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z Konstytucją Polacy znaleźli się w sytuacji socjalno-prawnego systemu totalnej eksploatacji i wyzysku człowieka,

  Profesor Piotr Jaroszyński pisze o tym tak:

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (po dwóch latach!), zgodnie z którym ustawa o podwyższeniu wieku emerytalnego jest zgodna z Konstytucją, wywołał falę krytyki, nie tylko pojedynczych osób, ale milionów. A liczba niezadowolonych będzie rosła, ponieważ w powszechnym, czyli ludzkim, odczuciu wyrok ten jest niesprawiedliwy, zarówno wobec mężczyzn, jak i szczególnie kobiet.

Ze strony oburzonych padają różne argumenty, ale problem w tym, że te argumenty z punktu widzenia obowiązującego w Polsce prawa nie mają znaczenia. One mają znaczenie z punktu widzenia elementarnego poczucia sprawiedliwości i zdrowego rozsądku. Ale kto powiedział, że porządek prawny w naszym kraju jest oparty na zdrowym rozsądku i elementarnym poczuciu sprawiedliwości? Nikt, bo przecież porządek prawny oparty jest na Konstytucji. I to wobec Konstytucji trzeba zadać pytanie: z czym jest zgodna Konstytucja? Odpowiedź brzmi zaskakująco: z niczym. Konstytucja jest bowiem pierwszą ustawą w porządku prawa, czyli tzw. Ustawą Zasadniczą. Przed nią nie ma nic. Ta Konstytucja nie odwołuje się ani do Boga jako źródła prawa, ani do ludzkiej natury w ramach prawa naturalnego. Ona sama jest czymś pierwszym.

Nie zgadzam się z prof. Jaroszyńskim, że prawnymi metodami można będzie zmienić socjalno-prawny system wyzysku i postkolonialnej eksploatacji człowieka w Polsce.

Tylko faktyczne działanie socjalnych separatystów może przynieść konkretne rezultaty. Pod nazwą socjalnych separatystów rozumiem tych ludzi, którzy czynnie wystąpią przeciw znienawidzonej instytucji Zakładu Ubezpieczeń Socjano-Społecznych (ZU SS).

Pod pałac ZUS podjeżdżają dwa busy. Około 20 separatystów emerytalnych wchodzi do środka i przejmuje kontrolę nad gmachem. Podchodzi do nich 20 -30 osób okolicznych mieszkańców – najlepiej z osób poszkodowanych przez ZUS – są wcześniej przygotowanych do udziału w akcji ANTY ZU SS. Oni będą naszymi gadającymi głowami. Każdy z nich może opowiedzieć swoją historię walki z ZU SSem . Natychmiast należy przekazywać mediom informację o zajęciu ZU SS. Flagi, transparenty i materiały reklamowe muszą być przygotowane wcześniej. Na zewnątrz gmachu należy wywiesić transparenty, banery jest to skuteczna forma reklamy, komunikatu lub innego przekazu. Najczęściej w postaci wydrukowanego na płachcie materiału przekaz informacyjnego lub reklamowego. Cały czas pracuje aparatura nagłaśniająca teren przed budynkiem. Budowane są barykady. Specjalną uwagę należy poświęcić kobietom, przyszłym matkom, i kobietom z dziećmi, które były szykanowane przez ZU SS.

 Żaden oddział policji nie podejmie się działań zaczepnych przeciw kobietom i dzieciom.

W rozmowach z dziennikarzami należy wskazywać na konkretne zło czynione przez ZUS: przypadki odmowy rent, odbierania świadczeń, egzekucji roszczeń przeciw kobietom matkom itp. Najlepiej około 2- 3 miesięcy wcześniej objąć monitoringiem wewnętrznym dany oddział ZU SS. Wato zainteresować się sprawami przeciwko ZU SS jakie toczą się w sądzie pracy. Wszystkie te działania pozwolą postawić konkretne żądania przywrócenia sprawiedliwości i zdrowego rozsądku w systemie socjalnym państwa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nagminnie odmawia prawa do świadczeń kobietom ciężarnym, bedacym na zwolnieniu lekarskim. Portal niezależna.pl podaje, że tylko do mazowieckiego ZUS wpływa co miesiąc   kilka tysięcy odwołań. Sprawy ciągną się miesiącami, a matki i ich dzieci pozostają bez środków do życia.     

Głównym postulatem jest  wyrzucenie do kosza drakońskiego prawa o przymusowej pracy do 67 roku życia. 

Całkowita likwidacja ZU SS.

Powołanie jednej agencji państwowej do obsługi obywateli (w miejsce ZU SS i aparatu skarbowego). 

TOPS  - TERENOWY ODDZIAŁ PRZECIW ZUS 

organizacja oddziału TOPS

 •  Do obowiązków komendanta TOPS nalezy:
 • kierowanie przygotowaniami TOPS
 • szkolenie lokalnej społeczności
 • zorganizowanie drużyn
 • opracowanie planu obrony przeciw ZUS
 • przygotowanie sprzętu
 • przeprowadzenie ćwiczeń z członkami drużyn
 1. drużyna PR
 2. drużyna obrony PS
 3. druzyna ochrony porządku w obiekcie 
 4. druzyna rozpoznania i łącznosci 
 5. drużyna medyczno sanitarna i zaopatrzeniowa 

 Zostań Społecznym Instruktorem TOPS 

 

 

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane

Zaproszenie do Sądu (odsłon: 347348)

 Ilość odsłon:8027995