ZUS od mieszkania służbowego na delegacji

Autor: Paweł Lechowski 12/25/2008 8:21:00 PM

Dostaliśmy meila: "Poszukujemy sprawy dotyczącej  oskładkowania  kosztów  Jestesmy firmą eksportującą uslugi w branży metalowej na rynku niemieckim. Obecnie mamy sprawę sądową z ZUSEM. Chodzi o oskładkowanie kosztów mieszkań, które opacamy dla pracowników. ZUS chce po prostu ozusować te koszty."

Emerytury i renty na nowo - tak, ale z wnioskiem!

Autor: Paweł Lechowski 11/28/2008 5:44:00 PM

          Informacja dla wszystkich, którzy nie mogli udowodnić swoich zarobków.
 
 Z dniem 1 stycznia 2009 wchodzi w życie ustawa,  z dnia 4 września 2008 r.  o zmianie ustawy o emeryturach lub rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 192 poz. 1180), która zrobi w ZUS małą rewolucję. Na czym polega ta rewolucja? Do tej pory kiedy ubezpieczony nie miał udokumentowanego wynagrodzenia  ZUS przyjmował „zero” jako podstawę wymiaru składki. 
Po 1989 roku małe zakłady pracy często ulegały likwidacji. Zatrudnieni w nich pracownicy do dzisiaj nie otrzymali druku Rp-7. ZUS tę sytuację wykorzystywał  i tych okresów nie wliczał do podstawy wymiaru składek emerytalnych. Taka praktyka była jawnie niesprawiedliwa dla ubezpieczonych oraz sprzeczna z istotą ubezpieczenia społecznego. Większość starszych  i schorowanych emerytów nie miała ochoty i zdrowia wchodzić z ZUS-em na drogę sądową by dochodzić swoich praw, przez co ZUS sporo zaoszczędził na wypłatach. Teraz ma się to zmienić.  W nowej ustawie zapisano, ze w przypadku kiedy nie można ustalić podstawy wymiary składek w okresie pozostawania w stosunku pracy, wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty, za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy. Przeliczeniu podlegać będzie podstawa wymiaru emerytury lub renty, ostatnio przyjęta do obliczenia świadczenia. 
 
 Jak  w praktyce będzie wyglądało przeliczanie świadczenia?
  • Jeżeli wniosek o ponowne obliczenie świadczenia zostanie złożony do ZUS do 31.12.2009 r. to świadczenie w przeliczonej wysokości będzie przysługiwało od 1 stycznia 2009 r.
  • Jeżeli wniosek o ponowne obliczenie świadczenie zostanie złożony do ZUS po 1.12.2009 r. to świadczenie w przeliczonej wysokości będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek.
  • decyzja będzie wydawana w ciągu 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do zajęcia stanowiska w danej sprawie.
    Co należy robić po 1 stycznia 2009 r.
 
1.       Sprawdzić  w decyzji ZUS (lub w informacji załączonej do decyzji) czy były okresy pracy pominięte w obliczeniach            
2.       Jak najszybciej złożyć wniosek o przeliczenie emerytury i renty
3.        Postarać się aby  nie dać ZUS-owi pretekstu do odwlekania wydania decyzji (każde wyjaśnienie przedłuża termin o 60 dni).          
 
              Czy na przeliczeniu emerytury lub renty można stracić?
 
   Każdy przypadek zmiany okresu ubezpieczenia, z którego zarobki mają być przyjęte do ustalenia podstawy wymiaru emerytury bądź renty, wymaga wniosku świadczeniobiorcy. Zarówno wybranie przez ZUS najkorzystniejszego okresu dla ustalenia podstawy wymiaru lub przeliczenie z uwzględnieniem nowych okresów i minimalnego wynagrodzenia wymaga co najmniej aprobaty propozycji przedstawionej przez organ (art. 114 i 116 ustawy emerytalnej). Regułą ustawową  przeliczenia emerytury lub renty jest podwyższenie a nie obniżenie  świadczenia. Zatem nie ma obawy, że świadczenie może zostać zmniejszone. 
   
             Co robić gdy się nie ma pewności jak ZUS obliczył emeryturę lub rentę ?
 
     Wchodząca w życie ustawa jest znakomitym pretekstem do tego żeby spróbować podwyższyć sobie świadczenie. Trzeba tylko napisać wniosek i czekać.
wzór wniosku juz niedługo ukaże się na naszej stronie internetowej
 
Załącznik: Wniosek.pdf
«Wstecz 1 2 3 

 Ilość odsłon:7928699