ZUS pasożytuje na społeczeństwie

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 29 sierpnia 2014 10:14 Kategoria: Portal

 Aparat ZUS  wykazuje cechy megalomanii.  Jest narzędziem służącym interesom rządzącej elity. Chodzi o  utrzymywanie mitu „odkładania na emerytury”. Odbywa się to  poprzez rytuał przymusowego wpłacania do ZUS.

Separatyści emerytalni robią porządek z ZUSem

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 8 maja 2014 17:45 Kategoria: Portal

  Po wyroku TS, który uznał, że podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z Konstytucją Polacy znaleźli się w sytuacji socjalno-prawnego systemu totalnej eksploatacji i wyzysku człowieka,

WNIOSEK O WYPŁATĘ EMERYTUR

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 1 marca 2014 11:37 Kategoria: Portal

 

 
 
Osoby, które ciągle sądzą się z ZUS o wypłatę tego świadczenia mogą zacząć szykować wniosek o wycofanie sprawy z sądu. Do czasu zakończenia procesu nie mają oni prawa skorzystać z tej ustawy. Jeśli wycofają sprawę z sądu powinni szybko dostać wypłatę należnych pieniędzy z ZUS, bez dalszego czekania na często odległy termin rozprawy.
 
Wypłata zawieszonych emerytur
Z dniem 19 lutego 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 169). 
Do dnia wejścia w życie ustawy Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie mają podstaw prawnych do wydawania decyzji w sprawach, które reguluje ustawa. Oznacza to, że przed 19 lutego br. ZUS nie może załatwić wniosków o wypłatę zawieszonej emerytury. Decyzje w tych sprawach będą wydawane po tej dacie.
Jakie regulacje zawiera ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r.?
Ustawa określa zasady ustalania i wypłaty emerytur, które były zawieszone od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., a przyczyną zawieszenia było kontynuowanie zatrudnienia podjętego przed przejściem na emeryturę, a w szczególności: 
krąg osób, którym przysługuje wypłata emerytury za okres od 1 października 2011 r.;
sposób ustalenia kwoty zawieszonej emerytury podlegającej wypłacie;
okres, za który przysługują odsetki, ustalane w wysokości odsetek ustawowych określonej przepisami prawa cywilnego;
rozliczenie przychodu uzyskanego w roku 2011 i 2012;
termin na wydanie decyzji;
tryb postępowania w przypadku, gdy toczy się postępowanie odwoławcze. 
Komu przysługuje wypłata zawieszonej emerytury?
Wypłata zawieszonej emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.   przysługuje osobom, które prawo do tej emerytury nabyły przed dniem 1 stycznia 2011 r. (np. w  roku 2008 czy 2010), a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r., w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.
Wypłata zawieszonej emerytury nie przysługuje osobom, którym - na podstawie prawomocnego wyroku sądu - ZUS wypłacił emeryturę. 
Wypłata odsetek  
Do kwoty wypłaty zawieszonej emerytury doliczone zostaną odsetki, liczone do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 19 lutego 2014 r.
Osoby, którym wypłacono zawieszoną emeryturę na podstawie prawomocnego wyroku, w którym sąd oddalił roszczenie o odsetki albo nie orzekł o odsetkach, będą mogły zgłosić wniosek o wypłatę odsetek. Odsetki będą przysługiwały:
do dnia wypłaty, jeżeli wypłata zawieszonej emerytury, na podstawie wyroku sądu, nastąpiła przed dniem wejścia w życie ustawy;
do dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli wypłata zawieszonej emerytury, na podstawie wyroku sądu, nastąpiła po dniu wejścia w życie ustawy.
W celu uzyskania odsetek konieczne jest zgłoszenie przez emeryta wniosku, który należy złożyć w placówce ZUS. We wniosku należy wskazać, że dotyczy on wypłaty odsetek. 
Zarobki emeryta a kwota wypłaty zawieszonej emerytury
Osoby, których emerytury podlegają rozliczeniu, ponieważ osiągały przychód, wraz z wnioskiem o wypłatę zawieszonej emerytury, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie pracodawcy o wysokości przychodu, uzyskanego w 2011 i w 2012 roku (o ile zaświadczenia takiego nie złożyły wcześniej). Przed ustaleniem kwoty wypłaty emerytury ZUS dokona rozliczenia emerytury za te lata. 
Dotyczy to osób, które do dnia 31 października 2011 r. nie ukończyły wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Wypłata zawieszonej emerytury tylko na wniosek!
ZUS wyda decyzję w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury po złożeniu wniosku przez emeryta. Wniosek, podpisany przez emeryta, musi zawierać: 
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania emeryta, 
numer emerytury 
oraz określać:
że wniosek dotyczy wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami,
nazwę i adres Oddziału ZUS. 
Wskazane jest zawarcie we wniosku dodatkowych informacji, np. że aktualnie sprawa znajduje się w sądzie okręgowym albo że odwołanie zostało wycofane z sądu. 
Co ze sprawami, które są w sądzie? 
Sprawy, w których Oddział ZUS wniósł apelację od wyroku sądu okręgowego, ustalającego wypłatę emerytury za okres od 1 października 2011 r.: jeżeli emeryt zgłosi wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS wycofa apelację w całości lub w części i - po zakończeniu postępowania sądowego - wyda decyzję w sprawie wypłaty emerytury w zakresie wynikającym z ustawy.
Sprawy, w których emeryt wniósł odwołanie od decyzji ZUS, odmawiającej wypłaty emerytury za okres od 1 października 2011 r.: jeżeli emeryt zgłosi wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS zawiesi postępowanie do czasu zakończenia przez sąd - wskutek cofnięcia przez emeryta odwołania - postępowania sądowego prawomocnym orzeczeniem. Decyzja w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury zostanie wydana po zgłoszeniu przez emeryta wniosku o podjęcie postępowania.
W jakim czasie ZUS wyda decyzję?
Ustawowy termin na wydanie decyzji w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury wynosi 60 dni. 
Jeżeli dla wydania decyzji zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 60 dni liczy się od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Taką okolicznością może być np. data wpływu do ZUS zaświadczenia pracodawcy o wysokości przychodów osiągniętych przez emeryta. 
 
  
Autor nie jest prawnikiem i nie udziela porad prawnych. Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych.

Walka albo zagłada – ważny dzień dla przyszłości naszego narodu

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 3 lutego 2014 10:16 Kategoria: Portal

PIRAMIDA FINANSOWA ZUS WZBOGACIŁA SIĘ O 150 MLD ZŁ 
 
150 mld zł oszczędności emerytalnych, które Polacy zebrali od 1999 r. na swoich indywidualnych kontach w Otwartych Funduszach Emerytalnych trafi dzisiaj do piramidy finansowej o nazwie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Jeszcze raz potwierdza się znana prawda, że państwo jest największym złodziejem. 
Najpierw zaproponowało obywatelom najbardziej skomplikowany i drogi system ubezpieczeniowy na świecie, potem zwiększało własną administrację i wydatki na siebie, a na końcu powiedziano nam „sorry, taki mamy klimat”. 

Największym bublem jest program komputerowy ZUS-u o nazwie płatnik, który kosztuje tyle ile wysłanie sondy na Marsa czyli 4 mld zł. Jego kolejne wersje są niedopracowane a bieżąca obsługa pochłania nie małą część zasobów ludzi gospodarczych. 

Smutno i czarno wygląda emerytura Polaków. 3 luty 2014 r. przejdzie do historii jako dzień zagłady emerytur i emerytów. Władza rządu najezdniczego przestała się obawiać narodu, bo widzi że może z nim robić co chce. Tak jakby narodu nie było, a zostali ludzie, z własnymi indywidualnymi potrzebami, wśród których bycie OBYWATELEM – POLAKIEM, znajduje się na samym końcu. Mamy powtórkę XVIII w., upadek I Rzeczpospolitej nie zrobił wrażenia na szlachcie jako klasie rządzącej narodem. 

Może warto wziąć przykład z narodu ukraińskiego. Nasz majdan pod sejmem trwał 2 dni, ich trwa 76 dzień i ma wielkie szanse na sukces. Utrzymanie ZUS-u leży w interesie zdegenerowanej władzy, która w ten sposób kontroluje przyszłość narodu polskiego. 
 

Nasi przywódcy: Ceausecu, Kadafi, Putin, Łukaszenko, Janukowicz i ich kumpel Tusek – Chytrusek

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 20 stycznia 2014 02:50 Kategoria: Portal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rząd Tuska w Polsce i Janukowicza na Ukrainie  stać na każde draństwo. Na Ukrainie wybuchła wojna domowa, którą nasze reżimowe media nazywają "zamieszkami".
Jeszcze tydzień temu, kiedy powstańcy rozszerzyli terytorium Majdanu i w nocy z niedzeli na poniedziałek doszło do walk w trakcie, których zabito 5 osób, nikt nie przypuszczał, że reżim Janukowicza poniesie totalną klęskę wizerunkową.  To nieprawda, że ludźmi przestały rządzić mity. Na naszych oczach ukraiński naród odbudowuje swoją narodową tożsamość. Ludzie mają dość kryminalizacji polityki, mają dość kryminalnego  państwa, wystąpili przeciwko najedzniczej (donieckiej) władzy klanu Janukowicza. Parę zdarzeń: generał milicji zaprasza dziennikarza do swojego gabinetu, pozwala mu filmować z okna birkutowców (u nas było ZOMO) i mówi, że jego milicjanci- młodzi chłopcy z werbunku nie maja z tymi sadystami nic wspólnego, albo klub sportowy zmienia od zaraz nazwę z Birkutu-2  na Feniks, kolejny przykład: milicjant birkutowiec nakręca film jak się jego kumple wyżywają na zatrzymanych, po czym umieszcza go w sieci i wyjeżdza na Zachód.  `
Na Majdanie leci non stop dwu częściowy film o przestępstwach Janukowicza i jego polityczno-kryminalnej bandy z Doniecka. Ukraińcy się dziwią, że  Putin zabił na terenie Rosji prawie 100 polskich polityków, a wy Polacy nic nie robicie. To znaczy, że wasz rząd jest marionetką Rosji i kryminalną bandą geszefciarzy. Ukraińcy dają nam przykład jak postępowac z  najezdniczą władzą, która straciła moralne podstawy dla rządzenia narodem. Chyba, że plan Tuska się powiódł i  Polacy przestali być narodem.   
 
Władza zmierza do rozwiązania siłowego. 13 stycznia wprowadziła prawo stanu wojennego w odniesieniu do ulicznych manifestacji  i nie toleruje obywatelskiego nieposłuszeństwa.  Plan ma taki, żeby przez kordon milicji przepuszczać elementy kryminalne i aktywistów Janukowicza z okręgu Donieckiego, kierując ich na pierwszą linię walki. Po całym Kijowie jeżdzą specjalne grupy operacyjne i łowią aktywistów Majdanu, przede wszystkim studentów. Przeszukuja szpitale i zabierją rannych. Zrzucają ludzi z dachów. Metody gestapo. Z zatrzymanymi nie ma  żadnego kontaktu.  Potem wchodzi milicja i rodziela walczące strony. Ten scenariusz jest realizowany na razie bez widocznych rezultatów. 
                                                          Władza gromadzi broń i kule.
 
 
 
 
 Majdan też się radykalizuje. Posiada  w gotowości 20 000 ludzi,  przyjeżdzają kolumny  autobusów  z miast Zachodniej Ukrainy.  Rozszerza swoje terytorium. Wprowadza własną  dyscyplinę i porządek. Wzywa do odmawiania współpracy z władzą. We Lwowie, Tarnopolu, Równym, Czerkasowie  i innych miastach. powołane zostały  Rady Narodowe, które przejmują władzę . Powstańcy  zamierzają utworzyć własne siły zbrojne na wzór oddziałów partyzanckich z czasów II wojny światowej. Aktywne działania w regionach, wysoki duch bojowy Majdanu i dezercje milicjantów mogą przynieść szybki koniec reżimu.   
 
Żądania EUROMAJDANU:
 
1) wypuszczenie wszystkich patriotów z aresztów i zaprzestania polowania na ludzi, 
2) dymisji rządu Aznarowa, 
3) poniesienia odpowiedzialności politycznej i kryminlanej przez tych, którzy od 21 l    
    listopada  2013 r.  prześladowali i zabijali patriotów,
4) zmian w Konstytucji i nowych wyborów, 
5) zmany Centralnej Komisji Wyborczej, ponieważ nie mają do niej zaufania dlatego, że
    służy starym elitom. 
  
Jeszcze miesiąc temu ludzie przebywający na Majdanie zadowoliliby się odejściem znienawidzonego ministra bezpieczeństwa Zacharczenki, dwa tygodnie temu odejściem cynicznego  premiera Aznaorowa, dzisiaj  rozjedą się dopiera jak ustąpi prezydent  Janukowicz.  
 
Następuje faktyczny podział tego państwa na rewolucyjny zachód i rządowy wschód.   
 
Tak wyglądała wojna domowa w Niemczech. 
 
My Polacy też potrafimy budować barykady. Nasze elity też są skorumpowane. Gdyby wszyscy Polacy  oszukani przez rząd Tuska i okradzeni przez ZUS wyszli na ulice stalibyśmy się znowu NARODEM. 
 
A tak jesteśmy GG –  Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete,  w ramach UE, zarządzani przez kreisleitera Tuska, który nienawidzi polskości (polskość według Tuska to nienormalność).   
 
Nie ma żadnej informacji w portalach. Władza reżimu Tuska dogadała się z korporacjami żeby zablokować przekaz informacji.  
 
ONET od listopada 2012 kontrolowany jest przez Ringier Axel Springer Media AG.
 
Wirtualna Polska (WP) – pierwszy polski portal internetowy, wchodzi w skład Grupy Orange.
 
Interia to portal prowadzony przez Grupę INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., która od stycznia 2008 niemal w całości (96.6.% akcji i 99% głosów na walnym zgromadzeniu) należy do niemieckiego przedsiębiorstwa Grupa Bauer Media Polska 
 
Gradacja reżimów: Putin, Janukowicz, Tusk widoczna jest na przykładzie propagandy tzw. "wolnych" mediów. 
 
 
Wydarzenia na ulicy Gruszewskiego jeszcze raz pokazują, że władza na Ukrainie wykorzystuje bandyckie metody w walce z narodem. Przede wszystkim metodę popa Gapona, który poprowadził tłum ludzi pod kule żandarmów. 24 lata po uzyskaniu niepodległości na Ukrainie rodzi się nowy lider – naród, który przestał bać się władzy i zaczął myśleć o przyszłości swoich dzieci.    
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gieorgij_Gapon
Prorosyjska elita władzy chciała przeformatować naród ukrański w  nacje Ukraińców obywateli pozbawionych cech narodowych. Ewidentnie się to nie udało i Ukraińcy weszli na drogę tworzenia narodowej kontrelity (teoria Vilfreda Pareto). 
 
Polaków czeka ta sama droga, jeśli chcą przetrwać jako naród. 
 
 
Dlaczego  ukraińcy nazywają Janukowicza bandytą ?
 
Janukowicz to nie Komorowski.  Janukowicz jest ojcem chrzestnym mafii donieckiej i jej  rezydentem w Kijowie. Państwo jest najważniejszym osiągnięciem cywilizacyjnym narodu. Janukowicz skryminalizował i skorumpował ukraińskie państwo. Dalsze pozostawanie Janukowicza na stanowisku prezydenta zagraża żywotnemu  potencjałowi ukrainskiego narodu. Kryminalne państwo Janukowicza to także zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy.     
Jeżeli naród  ukraiński ma zwyciężyć  powinien żądać natychmiastowego ustąpienia Janukowicza.    
 
 
«Wstecz 3 4 5 6 7 8 9 Dalej» 

 Ilość odsłon:7752079